Các câu hỏi phỏng vấn Vue JS (phần 2)

Các câu hỏi phỏng vấn Vue JS (phần 2)

Tiếp tục với phỏng vấn vuejs phần 1, mình sẽ liệt kê các câu hỏi dễ gặp phải, giúp các bạn nắm vững kiến thức, tự tin khi đi phỏng vấn 💪💪. Bắt đầu thôi.

Slot là gì ?

Slot là một tính năng của vue, nó định nghĩa vị trí có thể đặt chỗ vào phần template trong component.

Slot có thể được đặt tên vì thế nó giúp ta có thể đặt các thẻ html từ component cha lên component con một cách linh hoạt.

Dynamic components là gì ?

Dynamic components (components động) là một dạng component cho phép chuyển đổi nhiều component một cách linh hoạt.

<template>
 <component :is="currentComponent"></component>
</template>
<script>
 import ComponentA from '@/components/ComponentA.vue'
 import ComponentB from '@/components/ComponentB.vue'
 export default {
  components: {
   ComponentA,
   ComponentB,
  },
  data() {
   return {
    currentComponent: 'ComponentA',
   }
  },
 }
</script>

Cách dynamic components hoạt động, nó khá giống v-if, v-else vào components nhưng với dạng switch case vậy =))

Xem thêm về dynamic components

Công dụng của Filter trong Vue là gì?

Filter dùng để biến đổi giá trị một biểu thức, ví dụ như biển đổi số thành dạng tiền tệ 🤑, dạng timestamp thành ngày, tháng, năm …

{{ price | convertToCurrency }}

Filter sẽ không làm thay đổi giá trị mà vẫn hiển thị theo dạng mình mong muốn.

Có thể sử dụng nhiều filter như thế này {{ value | filter 1 | filter 2 | ... }}

Xem thêm về filter

Mixins là gì ? Lúc nào thì cần dùng tới ? 🤔🤔

Mixins như là một đối tượng (một thành phần mở rộng), cung cấp các tính năng có thể tái sử dụng ở nhiều component. Nó có thể đặt ở cục bộ (local) hay toàn cục (global).

Khi nhiều components có data, methods, computed giống nhau thì lúc này dùng mixins sẽ rất tối ưu.

Vì khi có logic nào đó bị thay đổi, thì chúng ta chỉ cần thay đổi đúng 1 chỗ, chứ không phải dò từng components để thay đổi 😁😁

Xem thêm về mixins

Bạn biết gì về Plugin trong Vue ?

Plugin là một thành phần bổ sung chức năng ở cấp cao nhất (top-level). Nó có khả năng mở rộng, có thể được truy cập bởi bất kỳ components nào. Nó có thể bao gồm các directive, filter, mixins, … và tất cả đều ở mức toàn cục.

Những thứ như vue-router, các state management như vuex, pinia, chúng có đều là một plugin.

Plugins có tính mở rộng cao hơn mixins, có thể xây dựng các module plugin giống như vue-router, vuex.

Vuex là gì? Bạn biết gì về nó ?

Vuex là một kho quản lý dữ liệu tập trung (state management), giúp quản lý các state trong các components.

Khi mà dự án phình to ra, các components sẽ khó khăn trong việc truyền tải dữ liệu. Điều này khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian hơn trong việc phát triển ứng dụng.

Thay vào đó, dùng vuex sẽ đơn giản hóa trong việc thay đổi, lấy dữ liệu. Tất cả các components đều có khả năng đến store để lấy data mà không cần phải emit tới thằng cha nào cả =)))

Một dự án lớn mà sử dụng vuex thì đương nhiên store sẽ rất lớn. Vì thế vuex cung cấp phần modules, giúp tách store lớn ra thành các modules nhỏ.

Hết phần 2.

Xem lại phần trước Các câu hỏi phỏng vấn vuejs phần 1

You may also like...

3 Responses

 1. hay quá bạn ơi =)))) yêu yêu <3 <3

 2. Bin Chanh Kun viết:

  Bác có thể làm tut hướng dẫn xử lý đa ngôn ngữ của Vue với Strapi ko ạ >__<

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *