Các tên dấu câu trong tiếng anh thường xuyên gặp

Dưới đây là các tên dấu câu, dấu ký tự trong tiếng anh mà chúng ta hay gặp. Mời các bạn cùng tham khảo:

·ChấmDot/Full-stop
,PhẩyComma
;Chấm phẩySemicolon
:Hai chấmColon
()Dấu NgoặcBrackets
/Gạch chéoSlash
_Gạch dướiDash
Gạch ngangHyphen
`Dấu back-tickBacktick
Nháy đơnSingle quotation mark
“”Nháy képDouble quotation mark
!Chấm thanExclamation mark
?Hỏi chấmQuestion mark
3 chấm3 dots/Ellipsis
@A còngAt
&Dấu vàAnd/Ampersand
*Dấu saoAsterisk
#Dấu thăngNumber
%Phần trămPercent
Mũi tênArrow
+Dấu cộngPlus/Add
Dấu trừMinus/subtract
✖️Dấu nhânTimes/multiply
Dấu chiaDivide
=Dấu bằngEqual to
>Lớn hơnGreater than
<Nhỏ hơnLess than

Trên đây là những các tên dấu câu, dấu ký tự trong tiếng anh mà chúng ta hay gặp. Chúc các bạn đọc bài viết vui vẻ 🥰.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *