Hướng dẫn tạo bot telegram

Tạo bot telegram

Hôm nay khucblog.com sẽ hướng dẫn các bạn tạo bot telegram dùng để gửi thông báo, gửi tin nhắn.

Cách này rất đơn giản, hữu ích khi sảy ra lỗi ở đâu đó mà muốn gửi thông báo nhanh nhất đến bạn.

Khởi tạo Bot telegram với BotFather

Vào telegram gõ tìm kiếm BotFather, đây sẽ là nơi quản lý tất cả các con bot mà bạn tạo, có thể thêm, chỉnh sửa, setting cho tất cả các con bot.

Tìm kiếm BotFather

/start để xem các lệnh mà mình có thể sử dụng

các lệnh có thể dùng trong BotFather

Vì bài viết đang hướng dẫn tạo bot mới nên mình gõ /newbot để tiến hành tạo bot mới

tạo con bot mới

Đầu tiên bạn hãy đặt tên, sau khi thành công thì tiếp tục đặt username cho con bot nhé.

Sau khi thành công 2 bước trên thì BotFather sẽ trả về một cái dãy token có dạng XX:YY.

Và nhớ start bot vừa tạo bằng cách click vào link như hình dưới và bấm nút start.

kích hoạt con bot

Lấy các Parameter cần thiết để bot gửi tin nhắn

Điều kiện để bot có thể gửi tin nhắn bắt buộc phải có 2 yếu tố sau:

  • chat_id: id tài khoản của bạn hoặc id nhóm
  • text: nội dung cần gửi

Để lấy id tài khoản của bạn, hãy search @userinfobot sau đó gõ /start, lúc này userinfobot sẽ hiển thị thông tin tài khoản của bạn và đương nhiên là có cả id nữa.

tìm kiếm userinfobot để lấy thông tin tài khoản của mình
hiển thị thông tin tài khoản telegram của mình

cách 2: bạn đăng nhập tài khoản của bạn trực tiếp trên trang web.telegram.org, sau đó search saved Message và nhấn vào, lúc này ở trên URL xuất hiện 1 dãy số sau ký tự #, đó chính là id của bạn.

tìm kiếm id tài khoản của mình bằng cách tìm saved Messages

Lưu ý:

  • Bot không thể gửi tin nhắn đến chính nó, nó chỉ có thể gửi tin nhắn đến bạn hoặc nó gửi tin nhắn đến các nhóm mà nó đã join vào.
  • Nếu lấy chart_id của nhóm thì sẽ lấy cả dầu trừ đằng sau ký tự # nhé.

Sau khi có chat_id rồi thì bắt đầu test bot gửi tin nhắn thôi nào, cấu trúc API gửi tin nhắn như sau:

https://api.telegram.org/bot<token>/sendMessage?chat_id=<chart_id>&text=<text>

bot gửi tin nhắn thông qua API telegram

Như vậy là các bạn đã tạo thành công rồi đó !! mọi thắc mắc mong các bạn bình luận ở dưới phần comment nhé.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *