Làm việc với Number trong Javascript thật dễ dàng

Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình làm việc với kiểu Number trong Javascript. Cách xử lý, ứng dụng vào các công việc, dự án thức tế của mình 💁‍♂️

Các bạn có thể xem video này cho trực quan nhất, còn không thì cùng bắt đầu thôiiii.

Let’s gooooo 🥳

Cách khai báo

Khai báo biến bằng kiểu number rất đơn giản, ví dụ const num = 10. Rất đơn giản đúng không, nhưng nên lưu ý vài điều sau cho mình.

Khi mà bạn khai báo một con số lớn, thì có thể khai báo như này const num = 10_000_000. Lúc biên dịch JS thì vẫn là 10000000 thôi nhưng khi nhìn code thì rất gọn.

Các methods xử lý Number

Kiểu number có rất nhiều methods hỗ trợ để xử lý từng trường hợp khác nhau.

Convert mọi thứ về Number

Để convert các kiểu dữ liệu thành kiểu number, thì chỉ việc thêm dấu cộng trước biến là xong.

const str = '123'  // '123'
console.log(+str)  // 123
console.log(+null) // 0

Hàm parseInt() và parseFloat()

Cũng là convert về number, nhưng 2 hàm này có thể convert string sang số như sau:

parseInt('120px')    // 120
parseFloat('32.5px') // 32.5
parseInt('abc')      // NaN

Ngoài ra parseInt() có tham số thứ 2 là hệ cơ số để truyền vào, nhưng mình rất hiếm khi dùng.

Hàm toFixed()

cái này dùng để lấy phần thập phân sau dấu phẩy của số.

Chú ý: nó cũng làm tròn số thập phân luôn 💁‍♂️

const num = 12.345
console.log(num.toFixed(2)) // '12.34'
console.log((12).toFixed(1)) // 12.0

Random số với Math.random()

Hàm này trả về kết quả là 1 chuỗi từ 0 <= x < 1.

console.log(Math.random()) // 0.9357674598518548

Các hàm làm tròn Math.ceil() và Math.round()

Trong JS thì có rất nhiều kiểu làm tròn và các bạn có thể tham khảo hình dưới đây.

Các cách làm tròn số trong javascript

Nhưng nhiều là như thế nhưng với mình chỉ cần Math.ceil() và Math.round() là đủ.

Math.round(): giống tương tự toFixed(), chỉ khác là:

  • Math.round() trả về number, toFixed() trả về string
  • Math.round() làm tròn lên số nguyên, toFixed() có thể làm tròn ở dạng số thập phân.

Math.ceil(): là kiểu làm tròn lên, ví dụ 3.1 -> 4. Cái cách làm tròn này giúp mình có thể làm chức năng phân trang.

Tổng kết

Trên đây là cách mình xử lý Number trong Javascript, các methods mà mình hay sử dụng trong các project của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết 😘

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *