Phân loại các kiểu dữ liệu trong Javascript

Trong tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có một khái niệm đó là kiểu dữ liệu. Đối với Javascript, về cơ bản có những kiểu dữ liệu như string, number, boolean, … 

Mục tiêu trong bài này là phân loại các kiểu dữ liệu và sự khác nhau giữa chúng. Cho nên mình sẽ không đi chi tiết hoặc liệt kê hết các kiểu dữ liệu trong Javascript đâu nhé.

Kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Type)

Là các kiểu dữ liệu như String, Number, Booeal, Null, Undefined, …

let str = "hello 'world' ";  // Dùng nháy kép, vì bên trong có nháy đơn
console.log(str) // hello 'world'

xem ra không có gì đặc biệt lắm, thử qua kiểu dữ liệu khác trong JS xem sao

Kiểu dữ liệu dạng Object (Reference Type)

là các kiểu dữ liệu như Array, Object, Function, …

Khác với kiểu nguyên thủy, khi mà khai báo biến A nào đó bằng với biến B (kiểu Reference) thì thực tế biến A trỏ địa chỉ vào biến B, nên khi A thay đổi thì B cũng thay đổi theo và ngược lại.

let obj = { a : 1 };
let second_obj = obj;
second_obj.a = 2;

console.log(obj) // { a : 2 }

Dễ và cơ bản đúng không nào, hi vọng các bạn hiểu được 2 loại dữ liệu này trong js, dù cơ bản nhưng nó giúp đỡ rất nhiều trong tương lai của bạn đấy.

You may also like...

2 Responses

  1. bài viết rất hay mong b đừng xóa bình luận của mình :v

  1. 11/07/2021

    […] Nếu bạn chưa rõ về kiểu dữ liệu Primitive Type hay Reference Type thì hãy đọc qua bài viết Phân loại các kiểu dữ liệu trong Javascript […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *