String trong Javascript, các methods hay dùng nhất