Tạo chức năng copy text khi click

Cách tạo một function copy 1 đoạn text được viết như sau:

function clickToCopy(text) {
   let input = document.createElement('input') // tạo thẻ input giả
   document.body.appendChild(input) // gán thẻ đó vào bất kì đâu (sao cho không bị ảnh hướng layout nào là được)
   input.value = text // gán giá trị vào input
   input.select() // focus vào input
   document.execCommand('copy') // dùng lệnh này để copy text từ input
   input.remove() // sau đó xóa thẻ
}

Sau đó mình có thể sử dụng function kia để copy 1 đoạn text nào đó

<button click="clickToCopy('đoạn text này được copy khi click vào button này')">click here</button>

Chúc các bạn thành công :)))

You may also like...

1 Response

 1. 30/06/2021

  […] Tạo chức năng copy text khi click […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *